Za lokalnu instalaciju WordPress sustava na osobno računalo potrebno je prije toga na računalo instalirati lokalni server na kojem će se web stranica razvijati. Lokalni web server je baš kao i svaki drugi server na svjetskoj mreži, samo što je postavljen lokalno,...

read more